سئولب چیست؟

سئو لب یک آزمایشگاه سئو است که با جذب کارآموز و انجام آزمایش بر روی فاکتورهای کلیدی سئو نتایجی خاص حاصل کرده و به صورت یک مستند علمی منتشر می‌نماید. از دیگر کارهای مهم سئولب بوجود آوردن فضای آزمایشگاهی و یادگیری برای علاقمندان و فعالان این حوزه و اقدام به کارآموزی آن‌ها است.

سئولب چه می‌کند؟


آزمایش روی فاکتورهای سئو و انتشار نتایج

آموزش به کارآموزها (بخش‌های آموزشی محدود و بیشتر کارگاهی است)

Audit marketing (خدمات بیزینس تراپی و آتوپسی)


مخاطبان سئولب چه کسانی هستند؟


1. کارآموزان و علاقمندان به ورود و ادامه مسیر شغلی در حوزه سئو

2. صاحبان کسب و کارهایی که سایت آن‌ها بررسی وAudit می‌شوند

کارآموز کیست؟

به کلیه علاقمندان به شرکت در دروه‌های آموزش سئو حین کار، کارآموز گفته می‌شود.

مسیر شغلی کارآموزان در سئولب چیست؟

هر کارآموز بر اساس مسیری که برای او تعریف شده و دستاوردی که در هر مرحله باید برای رسیدن به آن تلاش کند در رتبه و موقعیت شغلی خاصی قرار گرفته و می‌تواند با تکمیل کردن پیش نیاز هر مرحله، به مرحله بالاتر صعود کند.

درجه A


آن دسته کارآموزان درجه B که در حداقل ۵ پروژه بعنوان مدیر پروژه موفق عمل نمایند درجه A و نام SEO Manager دارند.

درجه B


افرادی که در حداقل ۲ پروژه بعنوان دستیار موفق عمل نمایند درجه B و نام SEO Expert دارند و می‌توانند با صلاحدید راهبر کل پروژه‌ها مدیر پروژه شوند.

درجه C


افرادی که ۴ دستاورد تعیین شده را با حداقل امتیاز ۷۰ بگذرانند درجه C و نام SEO specialist دارند و می‌توانند در یک پروژه دستیار شوند.

درجه D


افرادی که ۷۲ ساعت را بگذرانند درجه D و نام SEO trainee دارند و می‌توانند وارد مرحله Shadow شوند.

سوالات متداول


1. یادگیری سئو به صورت کاملاً عملیاتی

2. امکان همکاری با گرندیما در پروژه‌ها و استفاده از مسیر شغلی سه ساله سئولب برای هر کدام از کارآموزان

3. تخصیص صفحه اختصاصی برای هر یک از دانش‌آموختگان در سایت سئولب

4. اعطای گواهی‌نامه و تعیین سطح افراد پس از پایان فصل

5. امکان معرفی دانش‌آموختگان به کسب و کار‌های علاقمند به جذب سئوکارهای مستعد از خروجی سئولب


1. پیش ثبت نام در سایت به آدرس https://www.seolab.ir/forges/seolab

2. مصاحبه حضوری

3. ثبت نام قطعی


1. حداقل با آشنایی وردپرس

2. آشنایی با اصول محتوا

3. آشنایی با دانش html


همه فعالیت‌های درون دوره دارای امتیازاتی است که کارآموزان باید این امتیازها را کسب نمایند.

  • نوشتن مقاله آموزشی
  • انجام تست‌های جدید سئو
  • تولید گزارش (آدیت) از یک سایت (آتوپسی)
  • به صفحه اول رساندن کلمه کلیدی مشخص شده در ابتدای دوره

1. هر سال 3 دوره سئولب برگزار می‌شود. و فصل چهارم به بیزینس تراپی اختصاص دارد که 9 نفر از بین برگزیدگان دوره‌های قبلی انتخاب می‌شوند.

2. در هر دوره فقط 9 نفر وارد سئولب خواهند شد.

3. کارآموزان در هر دوره توسط مصاحبه حضوری جذب و انتخاب می‌شوند.

4. جلسات آموزشی ۲ روز در هفته و هر جلسه به مدت ۶ ساعت می‌باشد.

5. کل دوره ۱۲ جلسه است و یا ۶ هفته است.

6. کل دوره آموزشی ۷۲ ساعت می‌باشد.

7. تعیین هزینه کلاس با قیمت ۷ میلیون ۲۰۰ هزار تومان

8. تخصیص بورسیه برای افراد با انگیزه از ۱۰ الی ۱۰۰ درصد

قوانین

1. کلاس راس ساعت ۹:۰۰ شروع می‌شود.

2. تا ۱۵ دقیقه اول تاخیر مجاز است.

3. هر فرد بعد از ۱۵ دقیقه تا یک ساعت امکان تاخیر دارد.

4. در تاخیر بیش از یک ساعت، آن جلسه کلا برای دانشجو غیبت خواهد خورد.

5. کل زمان غیبت در سئولب 7 ساعت است. (یک جلسه و یک ساعت، مجموع زمان‌های تاخیر از طریق اپلیکیشن محاسبه می‌شود.)

6. یک جلسه امکان غیبت در صورت شرایط بحرانی وجود دارد.

7. حین تدریس استفاده از گوشی جریمه دارد.

8. هر تیم از سه نفر تشکیل شده و حداقل ۱ آقا و ۱ خانم باید داشته باشد.

9. هر فرد می تواند ایده داشته باشد.

10. ایده نهایی مربوط به شخصی است که بتواند دو نفر دیگر را برای ایده خود متقاعد کند.